Velkommen til Grundejerforeningen Sømod

Grundejerforeningen GF Sømod - foreningen og matrikler ud til privat fællesveje afgrænset med hhv. blåt og rødt

Grundejerforeningen GF Sømod - foreningen og matrikler ud til private fællesvej afgrænset med hhv. blåt og rødt.
Flere og større oversigtskort under billeder.

Grundejerforening Sømod er en forening af grundejere beliggende i den nordlige del af København NV i området lidt nord for Utterslev Torv.
Foreningen dækker grundejere på:

  1. Folevadsvej
  2. Ørevadsvej
  3. Ravneholmsvej
  4. Mosesvinget 96 - 102
  5. Den del af Støvnæs Allé som ligger mellem Mosesvinget og Ravneholmsvej (Støvnæs Allé 19 - 51)
  6. Den del af Rådvadsvej som ligger mellem Mosesvinget og Ravneholmsvej (Rådvadsvej 22 - 57)

Her på gfsoemod.dk kan du læse om foreningens aktiviteter og historie og området i øvrigt. Det er også muligt at kontakte bestyrelsen hvis du har spørgsmål vedrørende foreningens arbejde, kontakte foreningens kasserer eller gfsoemod.dk's webmaster.
Foreningens medlemmer opfordres til at bibringe med billeder af området og/eller historier, fakta eller andet som må bruges her på siden.

Velkommen og god læselyst!